Toggle navigation

Fazlić Amir

 • Feb 28, 2017

  Mirjana Popović / Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) requested tax records from Fazlić Amir

  Poštovani Fazlić Amir

  Izabrani zvaničnici širom svijeta sve češće odgovaraju na zahtjeve svojih birača i stavljaju im na uvid podatke o svojim primanjima i plaćenim porezima. 

  U Noveškoj i Švedskoj su javno dostupne poreske prijave svih građana, pa i izabranih zvaničnika i političara. U Italiji, poslanici moraju svake godine predati svoje poreske prijave parlamentu. Tako ovi dokumenti postaju dostupni javnosti na uvid. 

  Nakon što je Centar za istraživačko novinarstvo iz Pakistana otkrio da poslanici često  izbjegavaju plaćanje poreza, poreski podaci svih građana, uključujući i izabrane predstavnike u Pakistanu, su postali javno dostupni. 

  Mi smatramo da postoji jasan i značajan interes javnosti da izabrani predstavnici vlasti daju na uvid građanima sva svoja primanja i poreske obaveze. Osnovni razlog za to je činjenica da poreski obveznici plaćaju predstavnike vlasti da donose odluke o oporezivanju i da se staraju da se javni novac troši na fer način. Ovako želimo ostvariti transparentan i odgovoran rad institucija i izbjeći zloupotrebe i sukobe interesa u njima. 

  Nikako Vas ovom molbom ne optužujemo za zloupotrebe.

  S obzirom da ste izabrani predstavnik/-ca, bili bismo Vam zahvalni ako biste nam odgovorili na sljedeća jednostavna pitanja čime dajete svoj doprinos i međunarodnim naporima za transparentnost. 

  1. Da li podržavate napore da se javnosti na redovnoj osnovi dostavljaju na uvid poreske prijave i finansijski podaci izabranih predstavnika?
  2. Navedite sumnje ili nedoumice u vezi sa ovom inicijativom, ako ih imate.
  3. Da li ste predali poresku prijavu?
  4. Molimo Vas da nam dostavite kopiju vaše posljednje godišnje poreske prijave.
  5. Molimo Vas da navedete tačan iznos poreza koji ste platili tokom posljednje pune finansijske godine.
  6. Ako niste u mogućnosti da nam dostavite kopiju Vaše posljednje poreske prijave ili navedete iznos poreza koji ste platili, molimo Vas da objasnite razloge zbog kojih to ne možete učiniti.

  Istovjetna molba će biti poslana državnim poslanicima u više od 20 zemalja. Akcijom koordinira Finance Uncovered, međunarodna mreža za finansijsko istraživačko novinarstvo sa sjedištem u Londonu.

  Molim Vas da nam dostavite odgovor u roku od mjesec dana na email sa kojeg ste i primili ovu molbu. Mi ćemo objaviti sve odgovore i imena svih poslanika koji nisu željeli odgovoriti na naša pitanja ili zahtjeve. 

  Sa poštovanjem,

  Mirjana Popović / Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

 • Mar 28, 2017

  Mailbot sent an automatic reminder

  Poštovani Fazlić Amir

  Prije četiri sedmice obratili smo Vam se molbom da odgovorite na sljedećih šest pitanja. 

  1. Da li podržavate napore da se javnosti na redovnoj osnovi dostavljaju na uvid poreske prijave i finansijski podaci izabranih predstavnika?
  2. Navedite sumnje ili nedoumice u vezi sa ovom inicijativom, ako ih imate.
  3. Da li ste predali poresku prijavu?
  4. Molimo Vas da nam dostavite kopiju Vaše posljednje godišnje poreske prijave.
  5. Molimo Vas da navedete precizan iznos poreza koji ste platili tokom posljednje pune finansijske godine.
  6. Ako niste u mogućnosti da nam dostavite kopiju vaše posljednje poreske prijave ili navedete iznos poreza koji ste platili, molimo Vas da objasnite razloge zbog kojih to ne možete učiniti.

  Želimo Vas podsjetiti da krajnji rok za dostavljanje ovih podataka ističe za dvije sedmice. 

  Nadamo se da ćete se odazvati i radujemo se Vašem odgovoru.

  Hvala unaprijed.

  Sa poštovanjem,

  Mirjana Popović / Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

 • May 05, 2017

  Mailbot sent another automatic reminder. The deadline has passed.

  Poštovani Fazlić Amir

  Prije nekoliko sedmica smo Vas zamolili da odgovorite na šest pitanja. 

  1. Da li podržavate napore da se javnosti na redovnoj osnovi dostavljaju na uvid poreske prijave i finansijski podaci izabranih predstavnika?
  2. Navedite sumnje ili nedoumice u vezi sa ovom inicijativom, ako ih imate.
  3. Da li ste predali poresku prijavu?
  4. Molimo Vas da nam dostavite kopiju Vaše posljednje godišnje poreske prijave.
  5. Molimo Vas da navedete precizan iznos poreza koji ste platili tokom posljednje pune finansijske godine.
  6. Ako niste u mogućnosti da nam dostavite kopiju vaše posljednje poreske prijave ili navedete iznos poreza koji ste platili, molimo Vas da objasnite razloge zbog kojih to ne možete učiniti.

  Želimo Vas podsjetiti da je istekao Vaš rok za odgovor. Zabilježili smo da nam niste odgovorili na molbu. Međutim, ako želite da nam odgovorite i pošaljete Vašu posljednju poresku prijavu, molimo Vas da to učinite odgovorom na ovaj mail.

  Sa poštovanjem

  Mirjana Popović / Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)